Traditionell reklamproduktion

Lindahl Media levererar – själv eller i nätverk – traditionella reklam- och marknadsföringstjänster, som grafiska profiler med logotyp, färgval, typsnitt och bildlösningar, kreativa koncept och kommunikationsenheter. Företaget är centralt beläget på Media Evolution City i Malmö.

Hem